Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Luflie

Toepasselijkheid

Deze algemene leveringsvoorwaarden van Luflie zijn van toepassing op alle leveringen van Luflie. Door bij ons te bestellen geeft u aan met deze algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: LUFLIE
Vestigings- en bezoekadres:
Leerambachtstraat 16
3312 LJ Dordrecht

Telefoonnummer:              +31 (0)6 451 94 383
Bereikbaarheid:                 Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17.30 uur
                 Zaterdag van 10:00-12:00 uur

E-mailadres:                      info@luflie.nl

KvK-nummer:                    59435895
Btw-identificatienummer:   NL1807282077B01

 

Producten

Alle producten van Luflie worden met de hand gemaakt. Bij handwerk kunnen er kleine verschillen in maten en afwerkingen voorkomen. Alle artikelen op afgebeelde foto`s zijn voorbeeldfoto`s en kunnen soms in kleur of model afwijken. Alle genoemde maten in centimeters zijn een richtlijn. De werkelijkheid kan enigszins afwijken. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Prijzen

Prijzen op de site van Luflie zijn vaste prijzen. Hierover kan niet onderhandeld worden. De prijzen worden vermeld in Euro inclusief BTW (21%) en zijn exclusief verzendkosten en drukfouten voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld, en op al onze aanbiedingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Verzending

Luflie draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. Luflie behoudt zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijden is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzendkosten

De hoogte van de verzendkosten wordt berekend aan de hand van het gewicht van de bestelde producten. Luflie heeft ervoor gekozen om producten zoveel mogelijk te versturen door middel van brievenbuspost via PostNL. Indien het totale gewicht van de producten hoger zal zijn dan 250 gram zal Luflie het versturen door middel van een pakketje. Bestellingen boven de € 50,- (subtotaal bedrag) zullen gratis worden verstuurd. Luflie is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door PostNL.

Betaling

Bij Luflie kunt u op twee manieren betalen.

- vooruitbetaling via bank of giro banknummer
- iDeal

Levertijd

Alle bestellingen worden op werkdagen binnen 48 uur geleverd, tenzij anders vermeld. Indien wij dit onverhoopt niet na kunnen komen zullen wij u hier zo spoedig mogelijk over informeren. Wanneer een besteld artikel niet direct uit voorraad leverbaar is, informeren wij u over de te verwachten levertermijn. Na-leveringen ontvangt u handeling- en verzendkostenvrij.

Overschrijding leveringstermijn

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling (tenzij anders in offerte is vermeld). Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling kosteloos te annuleren. Eventueel al overgemaakte betalingen worden dan binnen 14 dagen op uw rekening teruggestort.

Verzending

Verzenden doen wij met PostNL. De post doet er gemiddeld één à twee dagen over om de bestelling bij u af te leveren. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de bestellingen ons bedrijf verlaten. Mocht de bezorger u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt daarmee met een geldig legitimatiebewijs de bestelling afhalen op het postkantoor. De bestelling blijft dan 3 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Indien dit gebeurt zijn de verzendkosten voor uw rekening. Orders welke naar ons retour komen doordat deze aan de deur zijn geweigerd of niet zijn afgehaald op het postkantoor worden pas nogmaals verzonden nadat u de verzendkosten heeft voldaan.

Retourzending

Artikelen kunnen in overleg retour gezonden worden binnen 7 dagen na ontvangst. Graag hierover Luflie inlichten binnen 48 uur na ontvangst van de zending. Na verloop van deze periode kan de koop niet meer worden ontbonden. Wij willen u vriendelijk verzoeken om alvorens wel contact met ons op te nemen. Mogelijk kunnen wij u van dienst zijn, indien u vragen heeft over de maat, kleur en of het product zelf.

U dient een retourzending altijd digitaal schriftelijk bekend te maken via onze site. Dit formulier kunt u vinden op de website van Luflie onder het kopje "retour aanvraag".

Alleen artikelen die in oorspronkelijke staat, ongebruikt en ongewassen, in onbeschadigde verpakking en vooraf zijn aangemeld worden door ons in behandeling genomen. Het verzendrisico van het terugsturen is voor rekening van de koper. Luflie behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn verzonden.

Artikelen die op bestelling (lees: op maat gemaakt zijn conform uw wensen) zijn ingekocht kunnen niet retour genomen worden. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. In geval van een fout van de kant van Luflie zal Luflie de kosten dragen voor retourzending. Luflie zal de aankoopwaarde binnen 14 dagen na ontvangst van de retourverzending terugstorten op het door u aangegeven rekeningnummer bij de retour aanvraag.

Samenstellen retourpakket:

Indien u een product retour wil sturen dient dit product te zijn verpakt in zijn originele verpakking.
Retourzendingen kunt u retourneren aan het volgende adres:
Luflie
T.a.v. retourzendingen
Leerambachtstraat 16
3312 LJ Dordrecht

Zodra wij de retourzending binnen hebben gekregen en hebben gecontroleerd zullen wij het verschuldigde bedrag naar u terugstorten.

Klachtenafhandeling

Luflie streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht optreden binnen een termijn van 1 maand dan wordt Luflie daar graag van op de hoogte gebracht. Er kan dan met de klant naar een oplossing gezocht worden.

Garantie en aansprakelijkheid

Luflie is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Luflie. Luflie is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien Luflie, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Luflie zijn verricht;
- als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- verkleuringen door invloeden van weer, verstikking door verkeerd gebruik, verkleuringen door verkeerde wasvoorschriften of welke andere invloeden die de kwaliteit van het product aantasten.

Luflie is niet aansprakelijk te stellen als voorwerpen vastgemaakt aan aangekochte kleding of andere aangekochte artikelen, zoals knopen, lusjes, merkjes, applicaties enz. los gaan zitten, het is altijd de consument zijn taak om op deze dingen attent te zijn en deze zo snel mogelijk weer vast te zetten of er desnoods afhalen, zodat verslikking of verstikking door een kind voorkomen wordt.

Het is mogelijk dat Luflie op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Luflie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Copyright

Het copyright voor de website, ontwerpen, foto’s, teksten en andere uitingen van Luflie ligt bij Luflie. Gebruik van deze ontwerpen, teksten en of foto's is alleen met nadrukkelijke toestemming mogelijk. Bij inbreuk op deze bescherming is Luflie genoodzaakt op te treden.

Disclaimer

Ondanks dat de inhoud van de website met veel zorg is gemaakt, kan het toch voorkomen dat er fouten in staan. Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan Luflie niet ter verantwoording worden geroepen. 

Powered By Impact Productions
Luflie © 2019